TT Ads

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi złożyła dziś do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów formalne zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów korzystających z węgla typu „ekogroszek”. Fundacja oczekuje, iż UOKiK doprowadzi do wyeliminowania nieuczciwej praktyki greenwashingu.

W związku z brakiem podjęcia czynności wyjaśniających przez UOKiK po tym, jak w styczniu b.r. Fundacja ClientEarth przekazała do Urzędu kopie listów wysłanych do wiodących producentów “ekogroszku”, w których wezwała do zaprzestania stosowania przez nich praktyki greenwashingu, organizacja zdecydowała się podjąć działania prawne i złożyć do UOKiK formalne zawiadomienie dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Pełnomocnicy Fundacji – Kancelaria Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Tokarzewska Sp. k. – przekazali do UOKiK pakiet dokumentów dowodowych, m.in. wyniki analizy naukowców z Politechniki Warszawskiej, które jednoznacznie wskazują, że „ekogroszki” emitują ponadnormatywne ilości szkodliwych dla zdrowia pyłów. W zawiadomieniu znalazły się też wizerunki opakowań „ekogroszku” zawierające motywy roślinne, a także wyniki badania opinii publicznej zrealizowanego przez Kantar, które potwierdza, że znaczna część konsumentów i konsumentek ulega wprowadzającym w błąd przekazom marketingowym branży węglowej.

– Z materiałów, które przekazaliśmy urzędowi jasno wynika, że greenwashing praktykowany przez branżę węglową ma charakter powszechny i godzi w zbiorowe interesy konsumentów. W zaistniałej sytuacji nie znajdujemy podstaw odmowy wszczęcia postępowania przez UOKiK – wyjaśnia Kamila Drzewicka, radczyni prawna w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

W piśmie skierowanym do UOKiK-u Fundacja zawarła cztery główne postulaty

  1. zaprzestanie stosowania określenia „ekogroszek”, które może powodować u konsumentów mylne przekonanie o rzekomych ekologicznych cechach produktu;
  2. usunięcie reklam „ekogroszku”, które mogą sugerować przyjazność tego produktu dla środowiska;
  3. zakaz sprzedaży „ekogroszku” w opakowaniach, które wykorzystują motywy przyrodnicze np. liście, drzewa, zwierzęta czy w sugestywny sposób posługują się kolorem zielonym;
  4. usunięcie ze stron internetowych producentów informacji, które mogą sugerować ekologiczny charakter „ekogroszku”.

– Dowody zgromadzone przez Fundację ClientEarth wyraźnie świadczą o tym, że interwencja UOKIK jest niezbędna i wymaga niezwłocznego działania Urzędu. Stanowisko Fundacji znajduje pełne oparcie w przepisach z zakresu ochrony konsumentów – dodaje Marina Skarbek-Kozietulska, adwokatka i wspólniczka w kancelarii, która reprezentuje Fundację ClientEarth w ramach współpracy pro bono.

– Konsumenci i konsumentki mają prawo do rzetelnej informacji o produktach, które nabywają. Nazywanie węgla ekologicznym nie spełnia definicji rzetelnej informacji, a dodatkowo może wykorzystywać słuszne intencje kupujących. Jako organizacja działająca w interesie społecznym sprzeciwiamy się takim praktykom. Czysty węgiel nie istnieje – podsumowuje mec. Drzewicka.

W ubiegłym tygodniu Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi opublikowała wyniki analizy naukowej przeprowadzonej na jej zlecenie przez naukowców z Politechniki Warszawskiej. Z analizy wynika m.in. że „ekogroszki” emitują znaczne ilości pyłów (nawet czterdziestokrotnie więcej niż dopuszcza norma). Z kolei na początku lutego Fundacja opublikowała wyniki badania opinii publicznej, z którego wynika, że pro-ekologiczny przekaz branży węglowej trafia na podatny grunt u osób korzystających z kotłów węglowych, co może wprowadzać ich w błąd.

TT Ads

Dodaj komentarz