TT Ads

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Grupa Ingka zwraca szczególną uwagę na równouprawnienie płci – zarówno w domach, jak i w biznesie. Z danych OECD wynika[1], że w skali globalnej kobiety wykonują trzy razy więcej nieodpłatnej pracy związanej z opieką oraz obowiązkami domowymi, niż mężczyźni. Nierówny podział zadań, szczególnie w czasach pandemii, może mieć bezpośredni wpływ na możliwości zawodowe i pozycję ekonomiczną kobiet. W ramach najnowszej kampanii „Pół na pół – gra bez zamiatania pod dywan”, IKEA zachęca do dzielenia się obowiązkami domowymi i szczerej rozmowy o tym, jak może wyglądać ich sprawiedliwy podział.

Równowaga płci zaczyna się w domu

Ambicją IKEA jest pomoc w tworzeniu lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi. Od prawie ośmiu dekad marka jest partnerem w życiu i w domu, tworząc rozwiązania, które ułatwiają codzienność. Teraz IKEA proponuje „Pół na pół – grę bez zamiatania pod dywan”, która może być inspiracją do rozpoczęcia rozmowy o równowadze w domu. Gra powstała po wyjątkowo trudnym roku, kiedy to ograniczenia związane z pandemią przewartościowały życie domowe i uwydatniły obowiązujący podział obowiązków.

Gra została opracowana we współpracy z brytyjską psychoterapeutką i ekspertką od związków Jennie Miller. Jej twórcy w lekki i zabawny sposób chcą zachęcić odbiorców do konstruktywnych i szczerych rozmów, a także do uporania się z m.in. nieuświadomionymi nawykami. Gra jest skierowana do wszystkich par, niezależnie od wieku, orientacji seksualnej czy etapu związku, ale również do współlokatorów. Wyjątkowa gra IKEA nie typuje zwycięzców – wzajemne zrozumienie i szukanie rozwiązań, które ulepszą nasz dom, jest już wystarczającą nagrodą.

– Podział obowiązków domowych może być wyzwaniem dla par i powodować niepotrzebny stres. Jeśli dodamy do tego pracę w trybie home office oraz naukę w domu, to sytuacja staje się jeszcze trudniejsza. Kobiety wciąż wykonują większość podstawowych obowiązków związanych z opieką, co powoduje napięcia w wielu związkach, niezależnie od ich długości czy etapu. Nasza gra umożliwia wciśnięcie pauzy i pomaga nam wszystkim, niezależnie od płci, w przewartościowaniu i ponownym ułożeniu domowego życia. W wielu przypadkach szczera rozmowa jest pierwszym krokiem do rozwiązania problemu – wyjaśnia Jennie Miller, współautorka gry, psychoterapeutka i ekspertka od związków.

Lepszy dzień to równy dzień

Grupa Ingka podjęła działania w szerszej perspektywie i zobowiązała się do wspierania równouprawnienia kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach swojej działalności. Realizując strategię Równości, Różnorodności i Włączania IKEA wprowadza konkretne rozwiązania, których celem są pozytywne zmiany w społeczeństwie, odzwierciedlając wartości bliskie zarówno klientom, jak i pracownikom marki.

– Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet chcemy wesprzeć równowagę w domach. Jest to fundament, bez którego nie osiągniemy prawdziwej równości w miejscu pracy oraz społeczeństwie. W IKEA wierzymy, że lepszy dzień to równy dzień. Równouprawnienie i współodpowiedzialność za ludzi i planetę są głęboko zakorzenione w naszej kulturze i wartościach – mówi Susanna Romantsova, Liderka ds. Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w IKEA Retail.

Rozpoczęta właśnie kampania to tylko jeden ze sposobów, w jaki IKEA chce inspirować do wprowadzania nowych zwyczajów i nawyków, które będą fundamentem lepszego jutra. Równouprawnienie płci znajduje się wśród kluczowych tematów trzyletniej Strategii Równości, Różnorodności i Włączania, którą IKEA realizuje w Polsce od roku finansowego 2020.

– Od lat wspieramy projekty mające na celu wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn, podejmując liczne inicjatywy w ramach Strategii Równości, Różnorodności i Włączania, zarówno globalnie, jak i lokalnie. Wśród już osiągniętych przez nas celów możemy wymienić między innymi osiągniecie równowagi płci na szczeblach menedżerskich. W roku finansowym 2020, 50 proc. menedżerów oraz 54 proc. pracowników w Grupie Ingka  stanowią kobiety. Dążymy do tego, aby do 2022 roku osiągnąć równowagę płci na wszystkich poziomach zarządzania i obejmującą wszystkie funkcje. Ponadto jesteśmy szczególnie dumni ze zlikwidowania nierówności płacowych w ramach inicjatywy Gender Equal Pay oraz wprowadzenia dodatkowego, 4-tygodniowego pełnopłatnego Urlopu Ojcowskiego IKEA. Jesteśmy również głęboko przekonani o sile biznesu w procesie kreowania pozytywnych zmian w społeczeństwie – dodaje Susanna Romantsova.

Jako globalna organizacja, IKEA podpisała UN Women Principles (WEP), aby skuteczniej wprowadzać zmiany w obrębie organizacji, ale również zainspirować inne firmy do osiągnięcia równowagi płci w ich strukturach. Ponadto IKEA jako jedna z niewielu globalnych firm została przyjęta jako członek Międzynarodowej Koalicji na rzecz Równej Płacy (EPIC). Jest to inicjatywa prowadzona przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO), UN Women oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, której celem jest urzeczywistnienie równych płac we wszystkich krajach i sektorach do 2030 r.

Społeczne i ekonomiczne skutki pandemii

Zdaniem ekspertów[2] obecnie trwa ewolucja pokoleniowa – zmienia się nie tylko postrzeganie roli płci, ale także zachowania kobiet. Jako społeczeństwo, jesteśmy w procesie zmian, które dążą do równego traktowania płci. Niestety ekonomiczne i społeczne skutki pandemii COVID-19 mają negatywny wpływ na tempo następowania przemian.

Pandemia spotęgowała wcześniej już istniejące nierówności płci i uwydatniła, jak ważne jest wprowadzanie podstawowych zmian – już na etapie relacji z bliskimi. W sytuacji, gdy szkoły i żłobki zostały zamknięte lub otwarte tylko częściowo, to właśnie kobiety przejęły większość nieodpłatnej pracy opiekuńczej. W konsekwencji nierzadko zmniejszały liczbę godzin aktywności zawodowej lub całkowicie z niej zrezygnowały.

W krajach Unii Europejskiej kobiety częściej niż mężczyźni zajmują się codzienną opieką nad dziećmi (92 proc. kobiet vs. 68 proc. mężczyzn) oraz przygotowaniem posiłków lub pracami domowymi (tu: 79 proc. vs. 34 proc.). To również kobiety w znacznie większym stopniu mierzą się z problemem łączenia pracy zdalnej z domowym nauczaniem. W efekcie spada ich produktywność, a dalej ma to odzwierciedlenie w ścieżkach kariery[3]. Kobiety są również w nieproporcjonalnie większym stopniu zatrudnione w szarej strefie, zwykle mają niższe pensje i mniej oszczędności.

„Pół na pół – gra bez zamiatania pod dywan” jest dostępna bezpłatnie za pośrednictwem Instagram Stories IKEA w 26 krajach, w Polsce można ją znaleźć na Instagramie @IKEAPolska, a także na stronie IKEA.pl/pol-na-pol.

TT Ads

Dodaj komentarz