TT Ads

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji podpisze porozumienie w sprawie wsparcia projektu WorldSkills Poland przez Grupę Azoty S.A.

Podczas Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu (8 września br.) zostanie zawarte porozumienie w sprawie wsparcia projektu WorldSkills Poland przez Grupę Azoty S.A.

Dokument z ramienia Grupy Azoty S.A. podpisze v-ce prezes Grzegorz Kądzielawski oraz dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek.

W ramach współpracy Grupa Azoty S.A. zobowiązuje się m.in. do: przeprowadzenia eliminacji krajowych uczestników do konkursu WorldSkills w konkurencji „Chemical laboratory technican”, wsparcia eksperckiego oraz sprzętowego, ukierunkowanego na przygotowanie uczniów szkół branży chemicznej do udziału w konkursach umiejętności zawodowych EuroSkills i WorldSkills oraz sprawowania opieki trenerskiej nad wyłonionymi zawodnikami.

Kształcenie młodych ludzi w rozwijających się zawodach jest kluczem do sukcesu w budowaniu nowoczesnej gospodarki – powiedział dr Paweł Poszytek, dyr. generalny FRSE.

WorldSkills oraz EuroSkills to międzynarodowe, cykliczne wydarzenia, których zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych

EuroSkills i WorldSkills, to konkursy w których rywalizuje 28 państw z Europy i aż 80 państw w edycji globalnej, czyli Worldskills. To największe tego rodzaju zawody na świecie. Towarzyszą im rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe. Konkursy mają zachęcić młodych ludzi do podnoszenia jakości swoich umiejętności zawodowych w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także promować najnowsze rozwiązania w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Inicjatywa stwarza również niepowtarzalną możliwość do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, promocji osiągnięć, a także nawiązywania kontaktów i budowaniu partnerstw edukacyjno-rynkowych.

TT Ads

Dodaj komentarz